Indsamling
Veteraners Levevilkår
Støtte op om ramte veteraner og deres familier i deres hverdag, og gør den forskel der kan betyde alt.

Hjælp til veteraner.
Har du lyst til at støtte de veteraner og pårørende der har det svært. Dem som ikke selv længe kan overskue tilværelsen, og som ofte går med tanker om selvmord, så er her en gylden lejlighed for hjælpe til.
Projektet går i sin enkelhed ud på, at støtte veteraner med at få skabt nogle rammer fysisk, hvor de kan overskue tilværelsen. På nuværende tidspunkt har vi været ude og støtte 50 veteraner, og må konstatere der er mange flere der har brug for hjælp. En hjælp vi rigtig gerne give.

Årsag.
Projekter er opstået efter jeg personligt har været ude og opsøge en del veteraner og pårørende, som ikke selv mere magtede hverdagen. Mange af dem har søgt flugt i boliger placeret ude i skovene, hvor de ikke skal forholde sig til omverden, da det ofte indebære en masse smerte, angst og tab. For mange er alene det at skulle handle ind, noget som virke som en uoverskuelig opgave, og er der mere end 3 biler foran forretningen, så spiser man ikke den dag, af frygt for at man skal gå i panik inde i forretningen. De veteraner jeg møder er ofte endt alene, da familien er gået i opløsning, da de ikke længere magter at være i de følger krigen har medfører.

Jeg skal i forbindelse med overstående fortælle jeg selv er tidligere soldat, og selv har været igennem et mangeårigt forløb, hvor jeg selv kæmpede med følgerne af krig. Jeg er i dag kommet ud på den anden side og har det rigtigt godt. Man vil aldrig kunne tag krigen ud af mig, men jeg har accepteret den del den er i mig, og jeg bruger den i dag som en styrke til at hjælpe andre.

Hvad går dine penge til.
Dine penge går til, at vi kører ud til veteraner og hjælper med at gøre deres hjem beboelige. Herunder hjælper med, at få repareret og vedligeholdt de fysiske rammer, så veteranen og eventuelle pårørende får et hjem, hvor rammerne er i sådan en stand, at veteranen kan bruge sin energi på at komme videre i livet på en god måde.  Således er pengene øremærket til at købe materialer til, at vedligeholde veteraners og de pårørendes boliger, da mange veteraner og deres familier ofte er havnet i nogle både svære og økonomiske problemer, hvilket gør de ikke selv kan betale for materialerne.

Hvem er vi.
Vi er en gruppe frivillige mennesker bestående af veteraner, pårørende og mennesker med gode hjerter. Alle bruger frivilligt timer i deres weekender og i deres ferie på at kører ud og hjælpe.


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk