Indsamling
Støtte til Niels Harrits sagomkostninger
~Opdate 1. okt.: en varm tak fra Niels Harrit:
""Pernille og jeg er glade, overraskede og taknemmelige over den fantastiske opbakning og økonomiske støtte fra alle, der har doneret til denne indsamling.
Vi kan orientere om, at overskuddet vil blive brugt til dækning af
transportudgifter i forbindelse med foredragene, udgifter i forbindelse med den nye www.911truth.dk hjemmeside (som er lige på trapperne), samt produktion af DVDer og flyers.

Byrettens afgørelse vil blive anket til Landsretten.
Jeg er ved at udfærdige ankeskrivelsen, og den vil forhåbentlig blive indleveret på torsdag.

Mange hilsner Niels Harrit""


Nogle belønner frivilligt oplysnings-arbejde med glosen "tosse", andre med en regning på 15.000 kr. Du kan her komme med din belønning i form af et bidrag til dækning af Niels Harrit´s sagomkostninger ifbm. injuriesagen mod Weekendavisen. Alle bidrag - store som små - vil gøre en meget stor forskel - på forhånd mange tak.

Efter Weekendavisens journalist Søren K. Villemoes havde kaldt Niels Harrit for en tosse og en Holocaust-benægter, sagsøgte Niels Harrit d. 16.08.2013 Villiemoes for injurier.

I dag d. 13.09.2013 faldt der dom i byretten, Niels Harrit tabte desværre sagen, og skal dermed betale sagsomkostningerne.

Udover at ha´ den faglige kompetence bag sig, er Niels Harrit et engageret menneske, som bruger en meget stor del af sit liv på foredrag og faktuel oplysning, især om den skyskraber der kaldes "Bygning 7" og om fundet af nanotermit i støvet af ruinerne efter angrebet på WTC d. 11.09.2001.

Vi er en gruppe mennesker der ikke vil acceptere, at Niels Harrit´s ulønnede indsats honoreres med tidligere nævnte titulering eller med en regning på 15.000 kr.!

Har du samme retfærdighedssans indbygget, opfordres du med stor tak, til at komme med et bidrag til Niels Harrit´s sagsomkostninger. Selv det mindste bidrag gør en stor forskel, det handler også om en moralsk opbakning til Niels Harrit´s uvurdérlige virke. Hvorfor et evt. overskud udover sagsomkostningerne vil gå ubeskåret til Niels Harrit´s fremtidige udgifter ifbm. foredrag.

Bemærk venligst, denne indsamling er ikke af politisk karaktér.
På forhånd mange tak

Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk