Indsamling
✰Støt Trilles kamp mod kræft–det haster!
Johannes vidunderlige mor og vores dejlige veninde, er ramt af kræft. Vi samler ind, så vores kæreste Trille Købke kan modtage livsvigtig behandling og skabe en tålelig tilværelse for sig selv, og sin datter Johanne. Johanne's wonderful mother and our lovely friend are affected by brain cancer. We have made this collection to raise money for Trille so she can receive vital treatment and create a tolerable life for herself and her 9-year-old daughter

 ✰Hjælp Trille, Johannes vidunderlige mor og vores dejlige veninde, som er ramt af en tumor i hjernen✰

Also written in english further below

I 2014 fik vores kære veninde Trille et anfald og faldt om i sin lejlighed på Nørrebro. Efter undersøgelser og scanninger viste det sig desværre, at være en tumor i hjernen, der sad og trykkede, så den udløste epilepsi. Trille blev efterfølgende opereret i hjernen, i vågen tilstand, så hun kunne kommunikere med neurokirurgerne, der skulle sikre at de ikke fjernede vitalt hjernevæv, som i så fald kunne påvirke Trilles sprog, tale og bevægelighed i negativ retning. En meget kompliceret operation som heldigvis gik godt efter omstændighederne. 


Desværre ville tumoren Trille og voksede sig året efter stor igen. Trille blev derfor opereret for anden gang i 2016. Det var dog ikke uden bivirkninger, da hun desværre mistede meget af førligheden i armen. Hun påbegyndte genoptræning, men efter et stykke tid fik hun flere alvorlige symptomer, der ud over epilepsien nu også mindede om sklerose, hvilket har bundet hende til sit hjem, og periodevis også til en kørestol. Dette har gjort livet som enlig mor meget udfordrende og hårdt. Trille er nu i kemo behandling på Riget, hvor hun får en intensiv kur mod tumoren.

Trille er 40 år og bor på Nørrebro med sin datter Johanne på 9 år. Trille er super kreativ og har i mange år arbejdet inden for det skabende felt. Hun har altid stillet op for andre, der havde brug for hjælp og gladelig afsat tid, kræfter og ressourcer, delt ud af sin viden inden for en lang række kreative fag, til stor glæde for hele hendes omgangskreds.

Johanne, Trilles datter, er hendes et og alt, og en skøn unge. De deler mange interesser og er meget tæt knyttet. Trille kæmper dagligt for at opretholde en normal hverdag for Johanne og selvom det er hårdt og sometider næsten umuligt bl.a pga. nedsat mobilitet, insisterer Trille på, at følge Johanne i skole og sikre, at dagligdagen bliver så lidt påvirket af hendes sygdom som muligt. Johanne er tapper og de to holder fanen og humøret højt, hjælpes ad med at få tingene til at fungere derhjemme, med de begrænsninger der er. 

Der er brug for hjælp, og vi har derfor taget initiativ til denne indsamling med (nødigt) tilsagn fra Trille

Din støtte vil være med til at skabe muligheder og overskud til livsvigtige alternative behandlinger, og hjælp til hjemmet, så Trille kan bruge de kræfter hun har, på at være den mor for Johanne som hun ønsker.

Vær sød også at hjælpe med at sprede budskabet og del det på de sociale medier. 

Vi takker ydmygt for din hjælp, alle bidrag er højt værdsat, uanset størrelse.

(Vi kan desværre ikke gøre noget ved de forslag carmaker laver som bidrag, men du har mulighed for selv at udfylde et bidrag og du bestemmer fuldkommen selv størrelsen, - alt er godt)

Mange venlige hilsner

Catrine Mannerup  & Stina Fussing

Eventuelle spørgsmål til indsamlingen kan rettes til:

Catrine på 21 81 88 32 eller Stina på 28 43 33 42

Dette opslag er som loven foreskriver meldt til Indsamlingsnævnet og efterfølgende godkendt.

 

Help Trille, Johannes wonderful mom, and our lovely friend, who has a brain tumour.

Johannes wonderful mum and our beautiful friend has cancer. We are raising funds so that our dear Trille at this critical life moment can receive life-urgent treatments. This is to help them help themselves and make a bearable living for their little family.

In the year 2014, our dear Trille had a seizure, which made her fall over in her apartment in Copenhagen. After numerous studies, scans and tests it turned out, unfortunately, that there was a tumour in her brain. The tumour was located in the part of the brain that triggered epileptic seizures. Trille went through a brain surgery in which she had to be awake throughout the surgery as to communicate with the neurosurgeon who was making sure not to remove any vital brain tissue. Which in a worst scenario would effect Trills language, speech ability and general mobility in a negative direction. A very complicated surgery, which under the circumstances went well.

Unfortunately the tumour liked Trille so much, that it grew back and bigger. She had her second brain surgery in 2016. This time she was not lucky enough to come through without any side effects, so she lost most of her mobility in her left arm. She began rehabilitation, but after a while she had several serious symptoms, which in addition to epilepsy also resembles sclerosis leading to her being bound her to her home and periodically also to her wheelchair, which is now a big part of her life.
It has made life as a single mother very difficult and hard, simple things are no longer simple at all.

Trille is only 40 years old and she lives in Copenhagen with her young daughter who is now 9 years old. This is one super creative and talented mum and friend. She has for several years worked in the creative field with handcrafts and graphic design. She has always stood up for others who needed help, happily devoting time, effort and resources, never afraid of sharing her knowledge in variety of creative subjects, to great joy for her friends and family.

Johanne her daughter is the light of her life, the number one priority. She is such a great kid and their shared interests are plentiful, together they have a close and loving relationship. Trille is struggling on a daily basis to keep up and to let Johanne live as normal as possible daily life for her beloved Johanne. Even though it is hard and sometimes close to impossible, she still insists every day to bring Johanne to school herself, in her quest to obtain a sense of normality for Johanne and that her life is affected as little as possible by having a seriously ill mother.
Johanne is a very brave girl and together the two keep their heads high, their moods positive, while helping each other getting through the good and bad days at home. Always with the limits, life has presented at them in this life.

Therefore, here we are. Because they need help, we have initiated this collection with the consent Trille, though she is such a modest being and always feels that everyone is more important than Trille

Your support will help to create opportunities for Trille, to get vital alternative treatments and some help at home. This so Trille can use the little energy she has to be the best mum for Johanne.

Please help us spread the message and share it on the social media and other places you think could be helpful. Thank you so much!

We humbly thank you for your help, and all contributions are highly valued.

(We have no idea why Caremaker chooses the contribution amounts as they have, but we want bring to your attention, that is also an option to choose your own amount. All and any amount counts)

Kind regards

Trille friends

Catrine Mannerup and Stina Fussing

Questions regarding the collection are referred carefus@gmail.com
Alternatively, contact
Catrine +45 21 81 88 32
Stina +45 28433342
This collection is, as the law requires, is approved by the covenantal collection board.

 

 


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk