Indsamling
Støt Anders Kærgaard & familie
I april i år blev Anders Kærgaard idømt dagbøder i byretten på i alt 13.000 kroner, fordi han ikke vil udlevere navnet på den kollega, der gav ham videoen, til Auditørkorpset. Den dom har Østre Landsret nu stadfæstet. Da A.K. anker dommen, ved vi endnu ikke, om bøden bliver højere end de 13.000,-, om han frifindes eller fængsles. Indsamlingens mål er i første omgang at dække de 13.000,- plus det løse, da Anders Kærgaard i dag har posttraumatisk stress og er på sygedagpenge, så hans og hans familie er stærkt økonomisk presset.
Indsamlingen er oprettet af Angelica Christiansen & Susanne Jespersen med tilladelse af Anders Kærgaard - find os på Facebook-siden:

https://www.facebook.com/StotAndersKaergaard

Vi fortsætter frem til sidst i september, selvom vi når målet på de 20.000,- Ingen ved, om bøderne bliver større, og der er også et advokatsalær, der skal betales. Desuden trænger familien måske til en lille ferie.

På Facebook kan du læse meget - herunder dog lidt info.

Baggrund:

Den 25. november 2004 førte chefen for den danske bataljon i Irak, oberst John Dalby, omkring 1000 danske, britiske og irakiske soldater an i den hidtil største dansk-ledede operation i Irak, operation Green Desert.

På operationen blev 36 civile irakere taget til fange og udleveret til mishandling og tortur hos det irakiske politi op til 70 dage, inden de alle blev løsladt uden hverken sigtelse eller dom. 23 af dem har siden anlagt sag mod Danmark for medvirken til tortur og mishandling. Flere danske læger har efterfølgende bekræftet, at de er blevet udsat for tortur.

På mindst et af operationens fire mål så danske soldater passivt til, filmede og kommenterede, mens irakerne blev hevet ud af deres huse og sparket og slået.
Bataljons- og forsvarsledelsen har efterfølgende gentagne gange løjet om både de danske soldaters rolle, operationens forløb og videooptagelsens eksistens.
I oktober sidste år stod den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard frem med optagelserne fra den omstridte operation. Det førte til en intern undersøgelse i Forsvaret, som i maj fik forsvarschef Peter Bartram til at beklage, at der er givet urigtige svar omkring optagelserne.

Arbejderen har nu fremlagt en fortrolig efterretningsrapport som viser, at bataljonschefen allerede dagen inden operationen vidste, at der efter al sandsynlighed befandt sig civile på de mål, som operationen skulle ramme.
Alligevel sendte bataljonen efter operationen en pressemeddelelse afsted, hvor de tilfangetagne blev beskrevet som "hårde modstandere" og "personer, som ikke vil Irak det godt".

Da pressen 10 dage senere begynder at skrive om torturanklagerne, vælger John Dalby at tie med sin viden i en intern rapport til Hærens Operative Kommando. I stedet fastslår han, at de tilbageholdte vurderes til "entydigt at kunne forbindes til anti-irakiske styrker". Rapporten fik Forsvarets Auditørkorps til at indstille den første undersøgelse af operationen.

Ingen fra forsvarstoppen er endnu stillet til ansvar for operationen, men Anders Kærgaard er pålagt en bøde på 13.000 kroner, fordi han ikke vil udlevere navnet på den kollega, der har givet ham optagelserne. Sagen er anket, og Forsvaret kræver nu Kærgaard idømt et halvt års fængsel.

Kilde: Arbejderen

HUSK!

Hvis du ikke har mulighed for at støtte økonomisk, kan du klikke på ”Giv Din Tid”, hvor alle kan være med til at samle penge ind ved at svare på spørgeskemaer, lave tilmeldinger og andre online aktiviteter.

Du kan også gøre en forskel ved at dele link til Facebook-siden samt siden her. På forhånd tak!

K.h. Angelica & Susanne

Kontakt:
writersaid.files@gmail.com