Indsamling
Pensionstillæg udenfor Europa
Støt en sag som både gavner samfundsøkonomien og livskvaliteten hos en del ældre uden midler

Da der tilsyneladende ikke er politisk vilje til at ændre reglerne for Førtids- og Folkepensionisters ret til pensionstillæg udenfor Europa, (Selv om der er indlysende økonomiske fordele for Det Danske Samfund, samtidig med at det vil gavne livskvaliteten for en del førtids- og folkepensionister ved en ændring) har vi dannet en forening med det formål, på vegne af foreningens medlemmer, at foretage en retlig prøvelse i form af et gruppesøgsmål ved domstolene af spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med den ejendomsretlige beskyttelse i art. 1 i første tillægsprotokol til den.:
Europæiske Menneskerettighedskonvention (”EMRK”) og diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14, at nægte folke- eller førtidspensionister ret til pensionstillæg i henhold til lov om social pension § 3, stk. 5, med den begrundelse, at den pågældende er bosat uden for EU/EØS eller Schweiz.

Vi er nu medlemmer nok i foreningen "Pensionstillæg uden for Eurpa" CVR. Nr. 40018093, til at starte gruppesøgsmålet. Men det kræver økonomiske muskler at påbeynde en sag mod Staten.

Vi er over 2500 sympatisører via https://www.skrivunder.net/pension_udenfor_europa og FB siden "pensionstillæg udenfor europa"

Hvis blot halvdelen kunne afse en lille hundredelap, vil vi kunne starte søgsmålet meget hurtigt.

En ændring af reglerne vil være en økonomisk gevinst for samfundet og gavne livskvaliteten for en del økonomisk svage ældre og førtidspensionister, som af forskellige årsager ønsker at udrejse permanent til lande udenfor Europa. Men er afskåret fra dette, idet pensionens grundbeløb ikke er nok til overlevelse eller dokumentation til indkomstkrav til længerevarende visum i det fremmede.

De indsamlede midler vil blive overført til foreningens konto og vil ubeskåret gå til sagsomkostninger.

Hvis der ikke skaffes midler nok til sagens gennemførelse eller sagen vindes, vil overskydende midler bortloddes blandt bidragsyderne.

Del gerne dette via E-mail til dine bekendte og på alle sociale medier.

 


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk