Indsamling
Mor til 3 + 3 kæmper mod kræft
Indsamling til Henriette Skaarup Gejel Jensens hastende og livsnødvendig kræftbehandling.

English version at the buttom of the page :)

I 2013 fik vores veninde Henriette konstateret tarmkræft med efterfølgende spredning til bughule, hjerne og knogle. På trods af god hjælp fra det danske sygehusvæsen gennem operationer, kemo og forskellige strålebehandlinger er det desværre ikke lykkedes, at få Henriette helbredt. Lige nu har Henriette kun udsigt til en livsforlængende behandling i Danmark.

Henriette har lige fået foretaget nye scanninger, der desværre har vist, hun siden juni 2017 har udviklet 5 nye hjerne tumors og yderligere 1 i maveregionen.

Derfor søger vi nu hjælp til behandling i Tyskland. Den behandling Henriette kan modtage i Tyskland eksisterer pt. ikke i Danmark. Behandlingerne i Tyskland er dyre, derfor beder vi om økonomisk hjælp, så Henriette også i fremtiden kan være der for sine børn, familie og venner.

Henriette er 51 år og er til daglig underviser i UC-Lillebælt. Hun er mor til tre knægte og bonus mor til hendes mand Lars´ tre børn.

Henriette har gennem hele sit kræftforløb haft en positiv tilgang til sin sygdom og har gjort alt, hvad der har været i hendes magt til at bekæmpe sygdommen. Det har hun gjort ved at gå til gymnastik, fysioterapi og genoptræning efter hjernetumoren, som gjorde hende delvis lam i venstre side. Sammen med den konventionelle behandling fra sygehusene har hun har søgt mange forme for alternative behandlinger, som har gjort, at hun har kunnet bevare gejsten, modet og formået at være der for sin familie.

Behandlingen koster ca. 400.000 kr., et beløb, som ikke er muligt at skaffe uden hjælp. Du kan være med til at hjælpe Henriette og hendes familie ved at donere med et bidrag, alle beløb, store som små modtages med stor taknemmelighed.

Som Henriette, tror og beder vi for hendes helbredelse. Alt er muligt:)

Dette opslag er, som loven foreskriver, meldt til indsamlingsnævnet. Pengene, der indsamles, vil blive brugt til behandlinger og eventuelle efterbehandlinger i Tyskland. Et evt. overskud vil blive doneret til børn og unge med kræft.

De kærligste hilsner fra

Gitte Højgaard Pedersen og Sonja Svendsen

:)

Mother of 3 + 3 is fighting against cancer.

Henriette Skaarup Gejel Jensen is in need of urgent and vital cancer treatment. This is the fund’s purpose.

 In 2013, our friend Henriette was diagnosed with colorectal cancer which has subsequently spread to other areas of her abdominal cavity, her bones and now her brain. In spite of good medical care from the Danish health care system with operations, chemotherapy and various radiation treatments, it has unfortunately, not succeeded in Henriette regaining her former good health. As it is now, Henriette is only able to receive life prolonging palliative treatment in Denmark.

Henriette has recently had new scans done which, unfortunately reveal that since her last scan in June 2017, has developed 5 new brain tumours and another new tumour in the abdominal area.

Therefore, we are looking for assistance to enable her to obtain treatment in Germany. This treatment Henriette can receive in Germany does not exist right now in Denmark. This treatment in Germany is expensive and therefore we are asking for your financial help. Henriette needs to be there in the years ahead for her children, husband, family and friends.

Henriette is 51 years old. Her day to day is as teacher at UC-Lillebælt. She is the Mother of three boys and a bonus Mother to her husband Lars’s three children.

Henriette has throughout her cancer maintained a positive attitude while living with her illness and has done everything in her power to fight this disease. She has done this by going to the gym, physiotherapy and rehabilitation training. This after her first brain tumour operation which left her partially disabled on her left side. In combination with the conventional treatments available from the health care system, she has researched and used alternative treatments which have helped her to maintain and preserve the dedication, the courage and continue to be there for her family.

The treatments cost approximately 400.000 Danish krone, an amount, which is impossible to obtain without outside help. You can help Henriette and her family by donating a contribution, any amount, big or small, any amount will be appreciated and will of course be rewarded with an enormous amount of gratitude.

For Henriette, we believe and we pray for her healing. Everything is possible:)

This announcement, as the law requires, is reported to the “indsamlingsnævnet” as it is called in Denmark. The money collected will be used for the primary and secondary treatments in Germany. Any possible monies left over will be donated to children and young people with cancer.

The warmest greetings from,

Gitte Højgaard Pedersen and Sonja Svendsen


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk