Indsamling
Indsamling til Erik Schack og Nick Vejle
Hjælp os med at hjælpe dem - Sammen kan vi gøre en forskel.

Falckredder fik hjerneskade, og arbejdsmand var nær blevet tredje dødsoffer. De lever nu begge med en hjerneskade samt eftervirkningerne af den store arbejdsulykke.

53-årige falckredder, Erik Schack, har været med til at redde mange liv. Men siden d. 4. August 2014 har han, mere end én gang, overvejet at tage sit eget.

 D. 4. August 2014 udspillede  der sig en stor arbejdsulykke på Havnen i Strandby. Bemanding på den blå og hvide kutter, Susanne H, var i gang med at tømme lastrummet. 25-årige Nick Vejle, som var arbejdsmand for kutteren, hørte en kollega råbe om hjælp fra dækket, hvor slangen gik ned i kutterens lastrum. Nick sprang pr. refleks ned i lasten for at hjælpe sine kollegaer. Nede i lasten mistede Nick hurtigt bevidstheden.

 3F’er Erik havde døgnvagt på Falck-stationen i Frederikshavn, da alarmen gik. Han var en af de første ambulancemænd på ulykkesstedet på Standby Havn. Erik sprang om bord på kutteren, Susanne H, for at danne sig et overblik over, hvilke yderligere ressourcer han skulle bruge, da han var ambulanceleder på stedet. Han fik svovlbrinte i ansigtet og trak sig hurtigt tilbage på kajen. Der blev tilkaldt lægebiler, ambulancer, lægehelikoptere og brandredskab med røgdykkerudstyr, der kunne gå i lastrummet. På ulykkesstedet begyndte Erik at føle sig utilpas med kvalme og hovedpine. Efterfølgende måtte han se sig overmandet af voldsomme og ukontrollerbare opkastninger og diarré, hvorfor han måtte forlade debriefingen efter redningsaktionen.

 Erik fik flere blodpropper i hjernen, og lægerne på Aalborg universitetshospital måtte save halvdelen af hans hjerneskal af, for at lette trykket og redde hans liv. Erik svævede mellem liv og død. Han lå i koma i 19 dage. Efterfølgende har Erik været på et langvarigt genoptræningsforløb på Hammel Neurocenter, hvorfra han først vendte hjem til Sæby i juli 2015. I dag er Erik lam i venstre side og kan kun gå ved hjælp af en stok med fire ben, et stativ til den lamme dropfod samt en skuldersele, der holder hans venstre skulder på plads, så den ikke går af led.

 Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen har afvist Erik en arbejdsskadeerstatning, da man ikke mener, at der er dokumenteret sammenhæng mellem ulykken og hans hjerneskade. Alt dette på trods af, at lægen der indlagde og tilså Erik, har fastslået at blodpropperne skyldes indånding af svovlbrinte.

 Erik og hans hustru Pia overvejer, hvordan de kan finde ressourcer til anlæggelse af en civil erstatningssag om tabt arbejdsfortjeneste, mén, svie og smerte – men det er nok umuligt, udtaler Erik.

 Nick blev fundet i lastrummet af brandfolk med røgdykkerudstyr, kun hans grønne gummistøvler stak op af den grå masse af rådne brislinger. Han var knap nok i live. Efterfølgende blev han sendt til Rigshospitalet, hvor han lå i ilttrykkammer i en uge. Nicks genoptræning foregik primært på Hammel Neurocenter. I dag er Nick plaget af en svær hjerneskade. Han kan stadig ikke bruge sine fingre ordentligt, han har svært ved at drikke af et glas, han lider af koordinationsproblemer, han kan ikke styre en computermus  og han kan ikke tale – Nick har i det hele taget svært ved at deltage i daglige gøremål, han har problemer med bevægelsen i det ene ben og ryggen. Nick går desuden til talepædagog, fysioterapi samt ergoterapi flere gange om ugen.

 Nick og hans kæreste, Tanja, overvejer at føre en civil retssag for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. Nick og kæresten er dog bange for, at denne retssag bliver umulig. De frygter, at det bliver for dyrt for dem.

 Denne skrækkelige historie, om disse to ofre i én stor arbejdsulykke får os til at oprette denne indsamling.

 Hjælp os med, at give Erik, Nick og deres familier de bedste vilkår i fremtiden.

 Denne indsamling går, efter aftale med de pågældende, til Erik Schack og Nick Vejle, som hver får 50% af overskuddet fra indsamlingen.

 

”You can’t stop the waves, but you can learn to surf”

 

Alle bidrag er højt værdsat, hvis vi alle står sammen, håber vi på, at det giver Erik og Nick mulighed for at opfylde deres  største ønske om mulighed for mere genoptræning og sagsbehandling  – Lad os sammen gøre en forskel for deres fremtid.

 

Kærlig Hilsen

Indsamlingskomitéen bag indsamlingen til Erik Schack og Nick Vejle:

Mette Larsen, Mogens Troldborg Hansen og Louise Larsen.


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk