Indsamling
Hjælp Thomas i kampen mod borrelia. Del1
Danske læger vil ikke hjælpe. Det vil og kan de i Polen. Og det virker! | Danish doctors won't help, but in Poland they will and can, and it works!

English translation below

 

Denne fortælling handler om min dejlige mand Thomas, som kæmper med borrelia og co infektioner, som følge af et flåtbid. Ingen læger i Danmark vil hjælpe ham, selvom de kan se behandlingen virker. Derfor må vi nu selv betale for en dyr behandling i Polen.

Thomas: Jeg er 45 år, gift med Trine på Tyvende år. Vi er forældre til Rasmus og Emilie. Vi har to dejlige hunde, som giver mange glæder for os alle fire.

I 2011 fik jeg et flåt bid, på højre ben, ved siden af knæet. Jeg gik til lægen, som sagde, at det skulle jeg ikke bekymre mig om. 

I 2012, i forbindelse med en hård periode med meget arbejde og rygestop, begyndte mit stofskifte pludselig at drille. Jeg fik diagnosen "graves", en stofskifte sygdom, som gør at stofskiftet bliver for højt. Jeg begyndte at ryste på hænderne og fik utallige kramper i musklerne hver dag. I følge lægerne var det en bivirkning af medicinen, som skulle sænke mit stofskifte. Jeg døjede med ondt i min kæbe, nakke og jeg led meget af hovedpine og var konstant træt, træt, træt. Jeg fik en følelse af, at være i dårlig form, da mine muskler hurtigt blev trætte og syrede til, ved fysisk aktivitet. Jeg mistede muskler i ben, arme og hænder, således, at det kunne ses med det blotte øje. 

Da mit stofskifte var stabilt igen, var det på tide, at slippe medicinen. Men det forsvandt mine symptomer ikke af. 

Jeg blev henvist til neurolog og her nævnte vi vores mistanke om borreliose. Han grinede bare og ville ikke engang tage en prøve. 
En masse sygdomme blev udelukket, men vi fik intet svar på hvad det så kunne være.

Bagom sundhedsvæsnet, gik vi på det sorte marked og købte antibiotika mod borrelia. Dette tog jeg i et halvt år og havde perioder med god effekt. 

Jeg blev sendt videre til en ny neurolog, som gav mig diagnosen ALS. Hele vores verden faldt sammen. Vi bad om en uddybende samtale med lægen. Her kunne vi fortælle om bedring og lægen kunne se denne med egne øjne. Til stor glæde blev diagnosen ALS taget tilbage, også fordi der var nogle prøver som ikke passede på denne sygdom. 
Vi fortalte om vores oplevelser, med den behandling vi selv havde igangsat. Lægen sagde hun ikke kunne hjælpe, men at vi skulle fortsætte samme vej, fordi det så ud til at virke. 

Så gik det desværre den forkerte vej igen og min fysiske tilstand blev en del dårligere. 
Vi læste om en læge i polen, som var specialist i borrelia og andre infektioner der følger med. 
Vi tog til Polen i maj måned 2017 og her fik jeg konstateret flere af disse infektioner. 
Jeg startede behandling med bl.a. fem forskellige typer antibiotika, en masse kosttilskud og vitaminer.  
Det er mange tegn på virkning og vi kan se effekten tydeligt. 

I dag er min situation dog sådan, at jeg kun kan gå meget kort, med støtte fra rolator, eller stok og en anden person. Mine hænder har svært ved, at gribe om ting, jeg kan ikke skrive med kuglepen og skal bruge to hænder for at drikke. 
Jeg arbejder stadig og ønsker at fortsætte med dette, da det giver mig en god livskvalitet

For at maksimere behandlingen, er det en mulighed, at tage til Polen i en længere periode og få medicinen i et drop i stedet. Dette koster en del mere end, at behandle hjemme med tabletter. Vi er allerede hårdt ramt, da vi hver 2.- 3. måned skal finde 20000-25000 kr., til den nuværende behandling og derfor er vi nødt til at bede om hjælp.

Mine store drømme er, at kunne gå med min dalmatiner Sille igen og igen at kunne have det aktive familie liv, som vi før havde

Er du, eller kender du en, som har samme sygdomsbillede, som jeg, skal I være velkomne til at kontakte Trine, på mobil: 61371575. Vi vil med glæde være behjælpelig og dele vores viden.

Jeg håber du vil hjælpe mig, med at dele min historie. 
På forhånd tak,

Thomas Waage Nielsen

 

English version:

___________________________________________________________________

 

This story is about my wonderful husband, Thomas, who’s fighting Lyme disease and co-infections, due to a tick bite. Doctors in Denmark won’t help him, even though they can see improvements in his health. Therefore we have to pay for expensive treatment in Poland.


Thomas: I am 45 years old, and happily married with Trine for 20 years. We have two kids: Rasmus and Emilie. We also have two dogs, that brings us all happiness.


In 2011, I got a tick bite on my right leg, just beside my knee. I went to the doctor, who told me that it was nothing to worry about.


In 2012, In combination with a tough period with a lot of work and quitting smoking, my metabolism started causing trouble. I got the diagnosis “Graves disease”, a metabolic disorder, that causes my metabolic rate to be too high. My hands started shaking, and I had many muscle cramps every day. According to doctors, this was a side effect caused by the medication I was taking, that should lower my metabolic rate . I was bothered by pain in my jaw, neck, head and was constantly tired. I started feeling like I was in bad shape, because of muscle fatigue. Muscles in my legs, arms and hands began deteriorating, so it could be seen with the naked eye.


When my metabolism became stable again, I stopped taking medication, but that didn’t improve my symptoms.

I got referred to a neurologist, where we shared our suspicion about Lyme disease, he laughed and wasn’t willing to do a test.

A lot of diseases got ruled out, but we never got the answer as to what the disease i had could be.


We bought antibiotics against Lyme disease, without the doctors knowing. I took these for half a year, and had periods with positive effects.


I got referred to a new neurologist, who, to our dismay diagnosed me with ALS. We asked for an extensive conversation with the doctor. We explained that I had periods with improvements and we were able to show this in person. Thankfully the diagnosis was withdrawn, also because multiple ALS tests were inconclusive.

We explained our progress with the treatment we started by ourselves. The doctor said that she wasn’t allowed to help, but we should continue with the treatments, as she could see improvements.


Then, sadly my physical state worsened. We read about a doctor in Poland, who was specialised in Lyme disease and co infections, that may follow.

We travelled to Poland, in may, 2017, here many of these infections were identified.

Treatment began with 5 different types of antibiotics, many dietary supplements and vitamins.

There are many signs of improvements, and the effects of the treatment are clear.


Today my situation is that, I can only walk small distances with the help of a walker, or a crutch with another person to support. I have a hard time grabbing stuff, I can’t write with a pen and I use two hands to drink.

I still work full-time, and I wish to continue, as it gives me good quality of life.


To maximise treatment, it’s possible to go to Poland for a longer duration, and get the medication with IV therapy. We are already having a hard time finding 20000-25000 DKK every 2-3 months, for the current treatment, and therefore we need financial help.


My dream is to finally be able to walk my dalmatian Sille, and be an active part of the family, like I once was.


Are you or another person you know, affected by similar symptoms? Then feel free to contact my wife, Trine on phone: +45 61371575. We would love to help and share our knowledge.

I hope you would like to help, share my story.


Thanks in advance,

Thomas Waage Nielsen

 


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk