Indsamling
Hjælp os med at redde liv!
En alternativ blodbank redder liv i de tibetanske settlements i Nordindien.

HJÆLP OS MED AT REDDE LIV !


En alternativ blodbank redder liv i de tibetanske settlements i Nordindien. 

I disse fjerne egne er der ingen officielle blodbanker, og det betyder, at mange mennesker dør under operationer, der ellers ikke var farlige, alene fordi der ikke kan skaffes blod til transfusioner. Kun i de store byer findes sådanne blodbanker i tilknytning til de store hospitaler, og selv dér kan man kun få blod til sårede og operationer, hvis man kan betale eller skaffe en lignende portion blod som erstatning.
Hvad vi i Danmark anser for at være en naturlig ret for alle, er et spørgsmål om liv og død i denne del af verden. I det tibetanske settlement i Dharamsala, H.H. Dalai Lama’s tilflugtssted i Indien, oplevede vi ofte helt unødvendige tragedier, fordi vi ikke kunne nå at skaffe blod til det stedlige hospital, der ikke selv har en blodbank.


Tibet Charity besluttede derfor i 2012 at skabe en alternativ ”Blodbank”.  Naturligvis har vi ikke faciliteter til at opbevare, nedfryse og sterilisere blod, men vi fandt på noget ganske nyt , som – os bekendt – ikke findes noget andet sted i verden.
Vi averterede efter frivillige donorer, der vil være parate til at give blod på alle døgnets tider, og som blev screenet for sygdomme og fundet raske. Lister over disse menneskers blodtype og rhesus status blev udarbejdet, og en gruppe chaufførerindvilgede i at stå til rådighed, når der er brug for dem.
Det betyder, at der på alle døgnets tider kan indkaldes et menneske med den rigtige blodtype, og en chauffør, der henter vedkommende hjemme, bringer vedkommende til hospitalet og tilbage til hjemmet, efter at blodet er tappet.  Donor får juice og anden væske at drikke, hviler sig og får som tak foretaget en mini test af blodet og et generelt sundheds check. Den slags er ikke gratis i Indien, så det modtages med tak og betales af Tibet Charity. Vi får hele tiden taknemmelige breve og mails fra mennesker, hvis liv er blevet reddet af disse blod donationer, og det er vores håb at kunne udbrede det gode initiativ til andre områder af landet, hvor det er lige så umuligt at skaffe blod til syge slægtninge og venner.


Vore udgifter går til transport, juice og andre former for mad til donorer, sygeplejerske hjælp og betaling for sundheds check og alt beløber sig til ca. 45.000,- danske kroner på et år.


Vi er taknemmelige for alle bidrag, men håber på at indsamle det dobbelte, så vi kan starte et lignende projekt i et af de meget fjerne settlements i Nordindien, hvor det er endnu sværere at få fat i blod hurtigt nok til at redde liv.


Hvem er vi? 

Tibet Charity er en frivillig og ulønnet organisation, der støtter de tibetanske flygtninge samfund i Indien og Nepal i tæt samarbejde med Den Tibetanske Eksilregering og i samråd med H.H. Dalai Lama.  Vi har en hovedorganisation i Dharamsala med undervisning af nyankomne flygtningene og med Klinik, Hjemmesygepleje  og et Veterinærhospital. 

Se endvidere: www.tibetcharity.dk  & www.tibetcharity.in

På vegne af Tibet Charity


Gunver Juul
Ansvarlig for Sundhed og Miljø Projekter


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk