Indsamling
Hjælp os med at give Kristina livet igen
Før Kristina blev ramt af ME, levede hun et aktivt liv med venner, arbejde, fest og farver. Nu er hun sengeliggende og lider af kroniske smerter i hele kroppen.

 

Fra drømmeferie til mareridt
I begyndelsen af 2017 tog Kristina afsted på hendes drømmerejse.
Hun skulle i flere måneder rejse rundt i Asiens paradis med en veninde.
Undervejs blev hun syg, og her startede hendes værste mareridt.
Influenza-lignende symptomer, insektbid og hospitalsindlæggelser blev realiteten på ferien.
Da hun vendte tilbage til Danmark blev hun indlagt og blev udredt for visse tropesygdomme.
Trods store forstyrrelser i balancen, svækket immunforsvar, problemer med at gå, nervesmerter, hævede lymfer og led blev hun udskrevet.

Forsøg med kostændringer, lægebesøg og en hel masse blodprøver
Efter et langvarigt forløb med alternative behandlinger og lægebesøg blev blodprøver sendt afsted til laboratorier i Polen, Tyskland og Belgien.
Adskillige typer virus og infektioner blev fundet.
Hendes svækkede immunforsvar havde samtidig resulteret i overfølsomhed overfor skimmelsvamp og en forgiftning af denne kunne nu tilføjes til den lange liste af lidelser.

Endelig en diagnose men ingen hjælp
Kristina er idag 27 år gammel, og er diagnosticeret med sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis) Læs mere om ME her
Flere udenlandske læger er enige om at svækkelsen hos ME patienter er ligeså stor, som AIDS-syge i et sent stadie, eller kemo-behandlede patienter.

Hun oplever dagligt smerter i øjne, ører, bihuler, og muskler. Hendes led er ømme og hævede, hun har kronisk migræne, er ekstremt svimmel og reagerer på lys, lyde og støj. Alle disse gener resulterer i at Kristina er sengeliggende i stortset alle døgnets timer. Svækkelsen af immunforsvaret har samtidig udløst MCS (Duft og kemikalie-overfølsomhed) Læs mere om MCS her 


Der er dog trods alt håb forude
Vi er meget bekymrede for hende, og frygter hendes immunforsvar til sidst siger fra. Langvarig behandling i Polen med stærk antibiotika har hjulpet på visse infektioner, men samtidig svækket kroppen.
Den bedste løsning er nu stamcelle-behandling i Tyskland, som har vist sig gavnlig hos andre patienter med ME og kroniske lidelser.

Da man endnu ikke er langt nok med forskningen i Danmark, skal Kristina selv betale denne behandling. Hun er overladt til sig selv med denne alvorlige sygdom.
Derfor er os venner og familie, gået sammen om at lave denne indsamling.
Alle donationer store som små vil gøre en forskel. Følg Kristina her

 


From dream-vacay to nightmare 

In 2017 Kristina went on the vacation on her dreams.
Several months in Asia's paradise.
After just a few weeks she got sick and her worst nightmare started.
Influenza-like symptoms, insect bites and hospitalizations became the reality of the vacation.
When she returned to Denmark she was admitted to the hospital where they looked for several types of tropical sickness.
Despite having major body-stability issues, weakened immune system, difficulties walking, nerve pain, swollen lymph nodes and joints, she was discharged.
Kristina sought alternative treatments but little did it help.

Change in diet, holistic treatment and alot of blood work
Blood samples were sent to laboratories in Poland, Germany and Belgium.
Several types of viruses and infections were found.
Her weakened immune system had at the same time resulted in hypersensitivity to exposure of mold was be added to the long list of disorders.

Finally diagnosed but not able to get help
Kristina is now 27 and diagnosed with the disease ME (Myalgic Encephalomyelitis) Read more
Several doctors agree that symptoms of ME patients is as serious people who suffer from AIDS in the late stages or cancer patients treated with chemo.
It’s very concerning as friends and family. We worry a lot for Kristina and fear her immune system eventually breaks down.
Kristina experiences several issues every day. Severe pain in her eyes, ears, sinuses, and muscles. Her joints are sore and swollen, she has chronic migraine, is extremely dizzy, and reacts to light, sounds and noise. The weakening of the immune system has at the same time triggered MCS (fragrance and chemical hypersensitivity) Read more


Prolonged treatments in Poland with strong antibiotics has helped some on infections but weakened the body in other ways.
The best solution now is stem cell treatments. Germany has a different way of treating ME where stem cells has proven to beneficial.

Because Denmark isn’t far along enough with research in ME there is no treatment available. That means Kristina must pay this treatment herself

Because of that, we, her friends and family are trying to raise the money by donations. Even the smallest contribute matters!
Follow Kristina here 


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk