Indsamling
Anke af Retssag - brud på Grundloven
Grundloven sikrer din ret til hjælp fra det offentlige – eller gør den?

Opdatering den 8 marts 2017  

Indsamlingsnævnet har rette henvendelse til os og  anmodet om, at  definere ET VELGØRENDE FORMÅL mere præcis, Teksten er blevet ændret til citat  - TIL ET VELGØRENDE FORMÅL TIL STØTTE FOR SOCIALT UDSATTE MENNESKER. Vores journal nr: 17-920-01819

Opdate den 12. februar 2017 kl 01:45

Goddag mit navn er Christian Danvill. Jeg er talsmand på vegne af en større søgsmålsgruppe  på 176 par hvoraf 2 udvalgte par, der har lagt sag an mod staten for brud på Grundloven.

S-SF-R regeringen indførte en lov om gensidig forsørgerpligt gældende for samlevende, som ikke var omfattet af ægteskabets retsvirkning. Loven var gældende i perioden 2014-2016, og den betød at kærestepar fik forsørgerpligt over for hinanden, hvis blot den ene part modtog kontanthjælp. Loven er administrativt ophørt 1 januar 2016.

For at sikre at regeringen ikke kan indføre samme type af lovgivning igen, kontaktede vi advokatfirmaet, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, som har varetage søgsmålet i snart 3 år og som for nyligt har været for byretten.

»Med retssagen ønsker søgsmålsgruppen at sikre lønmodtagerens værdier og løn mod afståelse (konfiskation), samt at forsørgerpligten forbliver en juridisk handling, som man kender fra ægteskabet og ikke kun et vilkårligt  kommunalt skøn.«

Desværre tabte vi i første retsinstans og ønsker nu at anke dommen. Retssagen kan få indflydelse på alle borgere fremadrettet, idet dommen tillige gør det muligt at udvide forsørgerpligten til f.eks. at følge i familiens blodlinje.

Staten fik medhold i en byretsdom af den 9 januar 2017, vedr. at man godt må tvinge en samboende lønmodtager til at afstå sine værdier og løn, ved at staten lovgiver om et defacto tvangsægteskabsligende samliv for lønmodtagere med et samliv med en modtager af kontanthjælp, hvorved lønmodtageren fik en forsørgerpligt over en anden modtager offentlig ydelse. Dette tiltrods for at der ingen juridisk kobling er binding er i øvrigt, hvorved lønmodtageren mister den Grundlovsfæstede ejendomsret over sine egne værdier eller lønindtægter.

Vil du gerne som lønmodtager fuldt og helt kunne råde over din egen indtægt og ejendom, så støt indsamlingen  - til vores anke af denne retssag.

Det indsamlede  beløb, skal i første omgang bruges til sagsomkostningerne ved behandlingen af ansøgning om fri proces ved Civilstyrelsen.


Retssagen er anket til landsretten mandag den 6 februar 2017.


Advokaterne som har varetaget søgsmålet (ikke indsamlingen)

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer
Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K
Tlf: (+45) 33 44 55 66
www.ecolaw.dk

Hvis indsamlingen ikke rækker til omkostningerne for ansøgning af fri proces, så stopper indsamlingen og de modtagne beløb vil blive doneret til et velgørende formål, som endnu ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt..

ELLER

Hvis Civilstyrelsen afslår ansøgningen om fri proces, så koster den efterfølgende retssag ca. 300.000 kr. På nuværende tidspunkt er der ikke taget endelig stilling til, om sagen så vil blive forsat anket eller opgivet. Dette afhænger alene af hvordan indsamlingen forløber, da alle sagsomkostninger skal afholdes af de 2 par, hvis sagens tabes ved Landsretten. Samler vi 300.000 kr sammen forsætter ankesagen til Østre Landsret.


Dermed er indsamling behæftet med en del usikkerhed og forbehold.


Aldrig før, har så få borger, kæmpet for så mange lønmodtager.


Hjemmeside
Her kan du læse mere om retsagen


Facebook
Nej tak til gensidig forsørgerpligt

På forhånd tak
Christian Danvill og de 2 sagsøgende par


Welcome


CAREMAKER makes it super easy to create an online fundraiser for anything that means something to you. If you have any questions or problems, you can catch us at info@caremaker.dk