Handelsbetingelser

 

Handels- og donationsbetingelser
Via www.caremaker.dk udbyder CAREMAKER er en indsamlingsplatform, hvorfra kan laves en offentlig indsamling til en velgørenhedsorganisation eller laves en privat indsamling til et privat velgørende formål. Hjemmesiden ejes og drives af Caremaker ApS.
 
Indsamlinger via CAREMAKER sker på vegne af den velgørenhedsorganisation eller det private velgørende formål, som indsamleren har valgt at samle ind til, og indsamling og donation sker i henhold til nedenstående handels- og donationsbetingelser, som både indsamlere og donorer opfordres til at læse grundigt. I tilfælde af spørgsmål kan CAREMAKER kontaktes på info@caremaker.dk.
 

Indsamling og donation
På www.caremaker.dk har en række indsamlere valgt at oprette en indsamling til en velgørenhedsorganisation eller et privat velgørende formål.
 
CAREMAKER kan ikke ændre hvilken velgørenhedsorganisation, eller hvilket formål en donation skal gå til. Som donor kan man derfor være sikker på, at ens donation kommer den angivne organisation eller det angivne formål til gode.
 
Alle indsamlinger oprettet via www.caremaker.dk skal være til gode for lovlige formål. Indsamlinger i strid hermed, vil medføre indsamlingens ekskludering, jf. nedenfor.

Anmeldelse af indsamling
Lovgivningen foreskriver at man som indsamler skal anmelde sin indsamling til indsamlingsnævnet

Servicegebyr og betalingskortgebyr
CAREMAKER tilregner sig et servicegebyr på 12,5% af det indsamlede beløb, som dækker omkostningerne til at drive og udvikle IT-platformen, markedsføre hjemmesiden og udføre kundeservice.

Det resterende beløb går herefter til organisationen eller det velgørende formål,, jf. dog nedenfor om udbetalingsgebyr. Donationsbeløbet vil blive debiteret umiddelbart efter godkendelse.


På baggrund af kontoudskrifter og transaktionshistorik i CAREMAKER’s system, laves der rapporter og afregning med den velgørenhedsorganisation eller det private velgørende formål, der er doneret til. Af hensyn til donorernes fortrydelsesret vil udbetaling af det indsamlede beløb først ske 14 dage efter, at indsamleren aktivt har afsluttet indsamlingen. I forbindelse med udbetalingen opkræver CAREMAKER et udbetalingsgebyr på kr. 75, som fratrækkes det indsamlede beløb. Det er en fuldt transparent proces, som kontrolleres og revideres af en ekstern revisor, som for nuværende er Beierholm.
 

Betalingskort
Ved donationer er det muligt at benytte alle visakort og mastercard, herunder Eurocard og Meastrocard. Derudover kan der ligeledes anvendes Mobilepay ved donation.  
 
Sikkerhed ved betaling via CAREMAKER
Betalingssystemet på www.caremaker.dk leveres af AltaPay. Kortdata håndteres af denne udbyder, som er blandt de førende udbydere af online betalingsløsninger. Betalingssystemet på www.caremaker.dk lever op til PCI-standarden, og al kommunikation, der vedrører penge og kortdata, er krypteret.
 
Fortrydelsesret og uautoriseret brug af betalingskort
Når en donation er gennemført er den endelig, medmindre donoren benytter sig af den 14 dages fortrydelsesret, eller donorens betalingskort er blevet misbrugt. Donorer, der får mistanke om misbrug af donorens betalingskort, skal omgående tage kontakt til dennes kortudsteder.
 
Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, annullerer CAREMAKER kortbetalingen, hvis dette tidsmæssigt er muligt. Er annullering ikke muligt, gennemføres en kredittransaktion. Er dette ej heller muligt, kontakter CAREMAKER indløsningsbanken.
 
Når donationer indbetales via CAREMAKER, indestår CAREMAKER for alle berettigede indsigelser.
 

Personlige informationer og registreringspolitik
Når en indsamling oprettes, eller et beløb doneres, giver indsamleren/donoren samtykke til, at CAREMAKER kan videregive indsamlerens/donorens informationer til den valgte velgørenhedsorganisation eller et det private velgørende formål.
 
Donorer til en velgørenhedsorganisation giver endvidere samtykke til, at velgørenhedsorganisationen kan videregive donorens informationer til SKAT med henblik på, at donoren kan opnå fradrag for sin donation.
 
Når indsamlere og donorer registrerer oplysninger, herunder personlige
oplysninger, hos CAREMAKER, benyttes disse oplysninger alene med det formål, at CAREMAKER kan ekspedere indsamlingen eller donationen. Oplysninger afgivet til CAREMAKER bliver således ikke videregivet eller solgt til tredjemand, medmindre indsamleren/donoren eksplicit har givet samtykke hertil.
 
Oplysningerne bliver gemt på ubestemt tid, så længe CAREMAKER har en saglig årsag hertil. Oplysningerne benyttes ligeledes til CAREMAKERS bogføring.

 
CAREMAKER benytter cookies, når der doneres via CAREMAKER. En cookie er et ID, som sammenlignes i en database for at genkende donoren. Oplysningerne bruges, så donoren ikke behøver at indtaste alle sine oplysninger, for hver gang denne ønsker at donere via CAREMAKER. Donorer kan til enhver tid slette disse cookies i sine internetindstillinger. Endvidere kan donorer til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger CAREMAKER har registreret om donoren. Sådanne oplysninger oplyses i henhold til persondatalovens regler herom.
 
Ansvarsbegrænsning
CAREMAKER har ikke mulighed for at overvåge velgørenhedsorganisationernes eller de private velgørende formåls anvendelse af donerede beløb, hvorfor CAREMAKER ikke er ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab opstået som følge af brug af www.caremaker.dk. Donorer bør derfor kun donere til en velgørenhedsorganisation eller et privat velgørende formål, som donoren har tillid til.

Lovgivning
CAREMAKER rådgiver ikke om lovmæssige forhold vedrørende danske indsamlinger. Hvis du ønsker råd og vejledning af lovmæssig karakter til din indsamling opfordrer vi til at kontakte indsamlingsnævnet.

Varemærker
Navnet CAREMAKER og det dertilhørende logo samt domænet www.caremaker.dk ejes af Caremaker ApS og må ikke bruges af andre uden skriftligt samtykke fra Caremaker ApS.

Copyright
Alt indhold på www.caremaker.dk ejes af Caremaker ApS og må ikke bruges eller kopieres af andre uden forudgående samtykke fra Caremaker ApS.
 
Ekskludering af indsamling
CAREMAKER forbeholder sig ret til at ekskludere enhver indsamling, mod at tilbagebetale donationerne til de relevante donorer.

Forbehold
CAREMAKER tager forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer, tekniske fejl, billedfejl og tastefejl på www.caremaker.dk.
 
Lovgivning og værneting
Disse handels- og donationsbetingelser er undergivet dansk ret. Rette værneting i ikke forbrugerforhold er Retten i Aalborg eller CAREMAKER’s advokats hjemting.